Interim Management & Consultancy

 

Het Nieuwe Werken vs Organisatiegericht Huisvesten

Efficiënt, effectief, flexibel en creatief werken in een duurzame omgeving vraagt niet alleen om een andere inrichting van de werkomgeving. Het stelt daarnaast ook eisen aan de ICT-infrastructuur, Archivering, ARBO en niet in de laatste plaats de aansturing en begeleiding van medewerkers. Een belangrijk onderdeel hierin vormt het doorbreken van traditionele patronen, zowel bij de gebruiker en haar management als bij de beheerder van de huisvesting. Een ingrijpend veranderingsproces op het grensvlak van personeels-, huisvesting-, facility- en IT- management.

Als voorloper van Het Nieuwe Werken richt Organisatiegericht Huisvesten zich “slechts” op een huisvesting die maximaal aansluit bij de activiteiten van de medewerkers binnen de kantoorgebouwen.


Vastgoedmanagement

Naast een effectieve en efficiënte inzet van Huisvesting als “gereedschap” van de medewerker, draagt een gedegen financieel huisvestingsbeleid  sterk bij aan het netto resultaat van de organisatie. Strategisch vastgoedmanagement met continu afwegingen over: make or buy (rent or build), on or off balance financiering, IFRS-invloeden en herontwikkelmogelijkheden.

Tijd en plaats onafhankelijk werken

Huisvesting

De druk op de vastgoedmarkt neemt opnieuw toe. Dit voorspelt Deloitte naar aanleiding van recent onderzoek onder corporate cfo’s. Het onderzoek laat zien dat bedrijven gaan besparen op hun real estate-portefeuille.

Men denkt vooral aan het terugdringen van het aantal gehuurde m2 (37 procent) en het heronderhandelen van de bestaande huurcontracten (29 procent). Dit leidt volgens Deloitte tot meer leegstand en lagere huren.

Een negatief effect op de waarde van het vastgoed is onvermijdelijk. Naast kostenreductie blijkt uit het Deloitte-onderzoek dat duurzaamheid (28 procent) en ‘Het Nieuwe Werken’ (24 procent) ook tot de speerpunten van de cfo behoren.

Deloitte-partner en vastgoedadviseur Bart Hoevers denkt dat de sector opnieuw een moeilijke periode tegemoet treedt. De vastgoedmarkt heeft tot nu toe vooral last gehad van terughoudende beleggers en tegenvallende beleggingsresultaten als gevolg van de financiële crisis. Uit het onderzoek blijkt dat naast de belegger nu ook de gebruikers van vastgoed gaan besparen. Hierdoor neemt de druk in de sector opnieuw toe.

Hoevers: “Het onderzoek laat zien dat ruim 30 procent van de cfo’s bespaart op vastgoed. Ik verwacht dat de aandacht voor kostenreductie in de komende periode verder groeit. Naast het bedrijfsleven zie ik ook bij de overheid dat kostenreductie bovenaan de agenda staat.”

Kostenbesparing door alternatieve werkplekoplossing
‘Het Nieuwe Werken’ vormt naast kostenreductie en duurzaamheid ook één van de speerpunten in het vastgoedbeleid van ondernemingen. Volgens 24 procent van de cfo’s behoort het tot een van de ‘key drivers’. Bijna de helft van de cfo’s (48 procent) denkt met dit nieuwe werkconcept kosten te besparen. Ongeveer een derde van de ondervraagden denkt aan een besparing die ligt tussen de 5 en de 15 procent.

Het Nieuwe Werken is een andere manier van (samen)werken die mogelijk wordt met de ondersteuning van nieuwe technologie, nieuwe werkplekconcepten en hr-instrumenten. Mensen en organisaties gaan flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving waardoor de productiviteit omhoog gaat. Hoevers: “Het Nieuwe Werken is een groeiende trend die naast de beoogde kostenreducties eveneens zal leiden tot minder m2 kantoorruimte.”

Duurzaam vastgoed aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt
De vastgoedsector moet zich gaan richten op het ‘verduurzamen’ van de bestaande vastgoedvoorraad. In de toekomst zullen meer bedrijven naar de economische en ecologische aspecten van huisvesting kijken.

Het onderzoek laat zien dat 28 procent van de cfo’s belang hecht aan duurzaamheid in de real estate-portefeuille. Bedrijven willen hun medewerkers hiermee een gezonde en productieve werkomgeving bieden (90 procent) en de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt te vergroten (66 procent). Ook de imago-aspecten van duurzaamheid spelen een grote rol, volgens 82 procent van de cfo’s is een beter imago dé reden om voor duurzaam vastgoed te kiezen.

Huisvesting