Interim Management & Consultancy

 

                                   Facilities


Facilitaire diensten bepalen in hoge mate de medewerkertevredenheid maar vormen tegelijk ook een grote post beïnvloedbare kosten. Verschillende integrale concepten kunnen deze paradox doorbreken. Facilities niet langer als noodzakelijk kwaad, maar als een onderdeel dat meetbaar toegevoegde waarde levert.